Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje  obec Cabaj - Čápor na svojom webovom sídle svoj "profil verejného obstarávateľa", v ktorom  bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j.
- predbežné oznámenia
- výzvy na predkladanie ponúk
- informácie  o plánováných nákupoch
- informácie o uzavretých zmluvách
- informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Idenfitikačné údaje obstarávateľa
Názov:  Obec Cabaj - Čápor
IČO: 00307785
Bankové spojenie:  VÚB a.s. pobočka Nitra    číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 2412 0162
Sídlo: Obecný úrad, 951 17  Cabaj - Čápor č. 543
telefón: 037/7888403                
e-mail: obec@cabajcapor.sk
internetová stránka:  www.cabajcapor.sk
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, podľa 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000,00 eur bez DPH

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4369?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00307785&obec=&mont=&year=2018&text


 

Ramenový mulčovač

Výzva mulčovač.pdf(1.9 MB)Výzva mulčovač.pdf
ÚvodÚvodná stránka