Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie
 Žiadosť o poskytnutie informácie.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Stavebné

Ohlásenie jednoduchej stavby
 ohlásenie jednoduchej stavby 2015.2.pdf (40.1 kB) (40.1 kB)

Žiadosť o zriadenie kanalizačne prípojky
 tlacivo-ziadost_o_zriadenie_kanalizacnej_pripojky-1.doc (40 kB) (40 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO
 N 2-ŽIADOSŤ. SP.FYZ.OS.03.DOC (49 kB) (49 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PO
 N 3-ŽIADOSŤ.SP.PRÁV.OS.03.DOC (53 kB) (53 kB)

Návrh na vydanie ÚR
 N 1-NÁVRH.ÚR.03[1].DOC (65.5 kB) (65.5 kB)

ŽIdosť o vydania rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
 N 4-ŽIADOSŤ.ZS.03.DOC (52.5 kB) (52.5 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 N 5-ŽIADOSŤ.DSP.03.DOC (62 kB) (62 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 N 6.ŽIADOSŤ.TER.ÚPR.03.DOC (49.5 kB) (49.5 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - FO
 N 7-NÁVRH.KR.FYZ.O.03.DOC (41 kB) (41 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - PO
 N 9-NÁVRH.SK.PREV.03.DOC (45.5 kB) (45.5 kB)

Návrh na vydanie KR - skúšobná prevádzka stavby
 N 9-NÁVRH.SK.PREV.03.DOC (45.5 kB) (45.5 kB)

Návrh na KR - predčasné užívanie stavby
 N 10-NÁVRH.PRED.UŽ.03.DOC (45.5 kB) (45.5 kB)

Návrh na vydanie povolenia zmeny účelu užívania stavby
 N 11-NÁVRH.ZMENA.UŽ.03.DOC (42 kB) (42 kB)

ŽIadosť o povolenie na odstránenie stavby
 N12-ŽIADOSŤ.ODSTR.ST.03.DOC (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o potvrdenie PD skutočného prevedenia stavby
 N 13-ŽIADOSŤ.EXIST.ST.03.DOC (44.5 kB) (44.5 kB)

Doplnenie podania žiadateľom
 N 14-DOPL.PODANIA.03.DOC (28.5 kB) (28.5 kB)

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnutelnosti
 N 15-VYJADR.ÚK.03.DOC (25.5 kB) (25.5 kB)

Čestné prehlásenie
 N 16-ČESTNÉ PREHL.03.DOC (23 kB) (23 kB)

Ohlásenie drobnej stavby prípojka
 Ohlásenie DS prípojka.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby_.doc (32 kB) (32 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlásenie-SUaUP.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Vyhlásenie o vykonávaní st. dozoru
 Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru.doc (22 kB) (22 kB)

Doprava

Žiadosť o zriadenie vjazdu
 zriadenie_vjazdu_ziadost.pdf (76.9 kB) (76.9 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK
 zvláštne užívanie MK.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

Žiadosť o uzávierku MK
 žiadosť o uzávierku cesty[1].doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Žiadosť o určenie DZ
 Žiadosť o určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia[1].doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva..doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Dane a poplatky

Žiadosť o odpustenie poplatku KO
 2019 Žiadosť o zníženie  odpustenie poplatku.pdf (35 kB) (35 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Oznámenie vzniku, zániku alebo zmeny k miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO
 Tlačivo k oznam povin KO a DSO.pdf (40.7 kB) (40.7 kB)

žiadosť o potvrdenie nadobúdateľa pozemku
 žiadosť o potvrdenie nadobúdateľa pozemku.docx (14.1 kB) (14.1 kB)

Žiadosť o potvrdenie o podnikaní v PH výrobe
 Žiadosť o potvrdenie o podnikaní v PH výrobe.docx (12.5 kB) (12.5 kB)

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO
 Vznik a zánik daňovej povinnosti FO.pdf (322.9 kB) (322.9 kB)

Evidencia obyvateľstva

Žiadosť o vydanie potvrdenia o blízkom/príbuzenskom vzťahu k osobe
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o blízkom, príbuzenskom vzťahu v zmysle z.  140-2014 - § 4 ods. 1, písm. c).pdf (35.7 kB) (35.7 kB)

Evidencia domov a bytov

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf (49.5 kB) (49.5 kB)

Žiadosť o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla
 Žiadosť o zrušenie alebo zmenu  súpisného čísla.pdf (49.2 kB) (49.2 kB)

Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súp. čísiel
 ziadostovystavenievypisusupisc.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

Nájomné byty

ŽIadosť o pridelenie nájomného bytu
 priloha2-byty.doc (36 kB) (36 kB)

Dotácie

Žiadosť
ŽIadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Cabaj - Čápor
 Žiadosť o poskytnutie dotácie.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce
 Zúčt.dot. z R obce.pdf (17.5 kB) (17.5 kB)

Obecné noviny

 internet_cc_1_19 (1).pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

ÚvodÚvodná stránka