Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovníci úradu

prednosta obecného úradu

Ing. Ján Slíž

Tel: 0905533849

E-mail: prednosta@cabajcapor.sk

riadenie obecného úradu; komplexná príprava materiálov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ); prepis zápisníc a prehľadu uznesení zo zasadnutí OZ; realizácia
uznesení OZ; príprava a spracovanie návrhov Všeobecne záväzných nariadení obce; interných dokumentov Obecného úradu; správne konania na úseku priestupkov,
sťažností, petícií, odvolaní a ďalších podaní mimo úseku správy daní a poplatkov, stavebného a ochrany životného prostredia; správne konania na úseku susedských
sporov; komplexná agenda a príprava osôb v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany a ochrany pred povodňami;
sledovanie legislatívnych zmien, týkajúcich sa originálnych a prenesených kompetencií samosprávy obce; ďalšie úlohy podľa prac. náplne a pokynov starostu obce


 

 

 

sekretariát starostu obce; referát výstavby, bytov, životného prostredia a vnútornej správy

Alena Sedláková

Tel: 037/7888403

Fax: 037/7888421

Mobil: 0915724101

E-mail: alena.sedlakova@cabajcapor.sk

(mzdy a personalistika, zasadnutia OZ)


 

 

 

Klientské centrum/IOM (matrika, evidencia obyvateľstva, soc. veci)

Andrea Korgová

Tel: 037/7888403

Fax: 037/7888421

Mobil: 0915277423

E-mail: matrika@cabajcapor.sk


• matrika,
• evidencia obyvateľstva,
• sociálne veci a služby,


 

 

 

Klientské centrum/IOM (pokladňa, podateľňa)

Judita Strhanová

Tel: 037/78 88 403

E-mail: pokladna.podatelna@cabajcapor.sk

• podateľňa (žiadosti, sťažnosti, petície, podnety a iné podania),
• výpravňa, registratúra (spisová služba),
• pokladňa,


 

 

 

referát ekonomiky (dane a poplatky)

Ing. Marta Dolníková

Tel: 037/7888403

Mobil: 0917 398 681

E-mail: dane@cabajcapor.sk

správa daní a poplatkov,


 

 

 

referát ekonomiky (účtovníctvo a majetok)

Soňa Kompasová

Tel: 037/7888403

Fax: 037/7888421

Mobil: 0917398680

E-mail: uctovnictvo@cabajcapor.sk

(účtovníctvo, rozpočet, evidencia obecného majetku)


 

 

 

referát kultúry a zábavy; obecná knižnica

Iveta Ballayová

Mobil: 0915277425

E-mail: kultura@cabajcapor.sk


 

 

 

Terénna sociálna práca

Mgr. Nikoleta Šponiarová terénny sociálny pracovník

Mobil: 0908677834

E-mail: nikoleta.sponiarova@cabajcapor.sk


 

Vlasta Kompasová


 

 

Oddelenie prevádzky, údržby a správy obecného majetku - vedúci oddelenia

Miroslav Snovák

Tel: 0377888403

Mobil: 0908738291

správca obecného majetku, elektrikár


 

 

 

referát údržby a správy obecného majetku (údržba)

Roman Ďurica


 

Ľubomír Kováč


 

 

 

referát údržby a správy obecného majetku (upratovačka,doručovateľka)

Jaroslava Čanakyová

upratovačka, doručovateľka


 

 

 

referát prevádzky ČOV a správy VK

Jaroslav Ďuriš

Obecná kanalizácia, ČOV


 

 

 
ÚvodÚvodná stránka