Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Podporné projekty z ROP

Posilnenie vybavenosti - Rekonštrukcia námestia v obci Cabaj - Čápor

 

Informačná tabuľa na námestí

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpoctu Slovenskej republiky.
Výška poskytnutého príspevku:  361 419,37 EUR

Realizáciou projektu sa zvýšila atraktívnosť a estetický  vzhľad  centra obce, ako aj bezpečnosť a plynulosť dopravy a pohybu chodcov. Vytvorili sa  podmienky na oddych a zábavu, obec získala centrálne zhromaždisko v okolí kultúrneho domu. Zabezpečila  sa lepšia prehľadnosť a organizácia dopravy v centre obce.  Rómskej komunite  sa uľahčil prístup k verejnému zdroju pitnej vody (chodník k obecnej studni) a skultúrnilo  sa okolie studne. Úpravou/novou výsadbou sa zvýši podiel zelene v centre obce.Na vybudovanej plocha pred kultúrny domom sa konajú spoločenské akcie ako "stavanie mája", kreslenie na asfalt a mnoho ďalších.

Pred realizáciou projektu       Komunikácia pred rekonštrukciou plocha B

 

 

Po realizácii projektu      

 

V roku 2011                     Parkovisko  Oddychová zóna     Plocha A

 Rok 2014                        

Plocha po realizácii projektu pred kultúrnym domom                                                                      

Námestie pred kultúrnym domom -plocha                Nová komunikáia s chodníkom plocha A

oddychová zóna                                                                 vstup do kostola

Drobná architerktúra - pre deti                                            Pred vstupom do kostola Sv.Michala

zelen                                                                   pohľad

Nová komunikácia aj s výsadbou                                 Pohľad na plochu pred kultúrnym domom

   


 

Rekonštrukcia Základnej školy Cabaj ukončená

Slávnostným odovzdaním zrekonštruovanej Základnej školy Cabaj bol zahájený školský rok 2009/2010. Celá rekonštrukcia školy bola realizovaná z finančných prostriedkov EÚ. Po desiatich týždňoch tvrdej práce dodávateľ Tristav s.r.o. Banská Bystrica ukončil a protokolárne odovzdal zrekonštruovanú ZŠ Cabaj k užívaniu. Poďakovanie preto patrí hlavne dodávateľom, ktorí vykonávali práce v rámci subdodávok, a to firmám Marfil s.r.o., fi Ladislav Demeter a Losstav s.r.o. Vysoko oceňujeme kvalitu prevedených prác, koordináciu a včasnosť vykonaných prác. poďakovanie patrí i stavebnému dozoru, ktorý na stavbe vykonával p. Tkáčik Rudolf. Nemalou mierou k slávnostnému odovzdaniu prispeli svoju prácou i momo pedagogickí pracovníci školy a pracovníci verejnoprospešných prác pri OcÚ Cabaj - Čápor.

Slávnostného odovzdávania školy sa zúčastnila popri dodávateľoch poslaskyňa NR SR za SNS pani Damborská, prednostra Krajského školského úradu pán Ďuga a ďalší hostia a poslanci Obecného zastupiteľstva.

Záverom starosta obce poďakoval prítomným za dobre odvedenú prácu a vyzval žiakov školy  k zachovaniu terajšieho stavu, jeho udržovaniu a k dobrým výchovno - vzdelávacím prostriedkom.


 


 
ÚvodÚvodná stránka