Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie výsledku vybavenia petície - „Žiadosť o preloženie autobusovej zastávky Roľnícke družstvo smer Nitra k bytovkám na Družstevnej ulici“. Vytlačiť
 

S odvolaním sa na § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, obec Cabaj – Čápor týmto zverejňuje výsledok vybavenia petície, ktorá dňa 23. mája 2018 bola obci doručená ako podanie, zaevidované pod č.: OÚ-S2018/00716 – „Žiadosť o preloženie autobusovej zastávky Roľnícke družstvo smer Nitra k bytovkám na Družstevnej ulici“. Vzhľadom k tomu, že podanie, podporené podpismi skupiny občanov z tzv. Družstevnej ulice, malo znaky petície, ktorá však nemala všetky náležitosti petície; v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“) bola osoba, ktorá podanie adresovala obci, vyzvaná dňa 28. 5. 2018 na odstránenie nedostatkov petície, a to najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Vyzvanou osobou boli dňa 5. 6. 2018 nedostatky v petícii odstránené.

V ďalšom:

  1. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2018 uznesením č. 81/2018:
  • vzalo na vedomie petíciu občanov Družstevnej ulice Cabaj – Čápor k preloženiu autobusovej zastávky Roľnícke družstvo smer Nitra k bytovkám na Družstevnej ulici, číslo spisu: OU-S2018/00716
  • poverilo starostu obce ďalším konaním vo veci petície k preloženiu autobusovej zastávky Roľnícke družstvo smer Nitra k bytovkám na Družstevnej ulici
  • poverilo starostu obce zabezpečením oznámenia výsledku vybavenia petície k preloženiu autobusovej zastávky Roľnícke družstvo smer Nitra k bytovkám na Družstevnej ulice predkladateľovi petície a zverejnenia výsledku vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 5 a 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  1. Starosta obce následne:
  • požiadal Regionálnu správu a údržbu ciest Nitra a. s. o stanovisko k preloženiu autobusovej zastávky,
  • požiadal Dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstvaPolicajného zboru SR o stanovisko k preloženiu autobusovej zastávky,
  • požiadal prepravcu ARRIVA Nitra a. s.o stanovisko k preloženiu autobusovej zastávky.

 

Záver: o stanoviskách dotknutých organizácií a s tým súvisiacim ďalším konaním obce bude starosta obce písomne informovať osobu, ktorá petíciu podala a poslancov OZ.

 

 

 

                                                                                                             Ing. Jozef Ligač

starosta obce

V Cabaji – Čápore, dňa 9. júla 2018


 
 
ÚvodÚvodná stránka