Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dušan Kozák Vytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

Zámer

na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

  • predmet prevodu: parcela č. 752/47 o výmere 55 m2,
  • p. Dušan Kozák, bytom Ulica za parkom 997/1, 951 15 Mojmírovce 
  • cena: 2,32 €/m2,
  • dôvody hodného osobitného zreteľa:
  • predmetný pozemok obce žiadateľ dlhodobo užíva ako predzáhradku,
  • predmetný pozemok obce bol užívaný jeho rodičmi od roku 1960, kedy dom na pozemku, priľahlom k predmetnému pozemku obce, kúpili.

 

 

Ing. Jozef Ligač

  starosta obce

Tento Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Cabaji-Čápore uznesením č.113/2019  zo dňa 16. septembra 2019,  zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 26. 9. 2019 až do schválenia prevodu majetku obce obecným zastupiteľstvom, ktoré môže byť vykonané najskôr 11. októbra 2019.


 
 
ÚvodÚvodná stránka