Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Marek Rábek Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer

na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • predmet prenájmu: pozemok v kat. území Čápor,         
    • časť parcely registra „E“ č. 1960/2 ostatná plocha  o výmere 700 m2,

v podiele 1/1 v katastrálnom území obce Čápor

  • žiadateľ: p. Marek Rábek,  bytom  Partizánska 14, 927 01  Šaľa
  • cena prenáju: za cenu  0,40 €/m2/rok
  • doba prenájmu: 1 rok, od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019
  • dôvody hodného osobitného zreteľa:
    • poskytovanie služieb, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem.

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka