Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2020 – 2022 Vytlačiť
 

V súlade s Rozpočtovým harmonogramom obce Cabaj-Čápor pre roky 2020 – 2022,  Rozpočtovými pravidlami obce Cabaj-Čápor, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

vyzývam

všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle bodu 4 Rozpočtových pravidiel obce Cabaj-Čápor (t.j. starosta obce, komisie OZ, vecne príslušní zamestnanci obce, vecne príslušné subjekty obce), aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2020 – 2022 predložili na predpísanom formulári do 31. októbra 2019  na ekonomický referát.

Zodpovedný subjekt rozpočtového procesu (organizácia, útvar, oddelenie, zamestnanec) predloží požiadavky za tú časť programového rozpočtu, za ktorú je zodpovedný.

Zároveň žiadam o včasné predloženie požiadaviek z dôvodu ich ďalšieho spracovania.


 
 
ÚvodÚvodná stránka