Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2019 – 2021 Vytlačiť
 

V súlade s Rozpočtovým harmonogramom obce Cabaj-Čápor pre rok 2019, Rozpočtovými pravidlami obce Cabaj-Čápor, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

vyzývam

všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle bodu 4 Rozpočtových pravidiel obce Cabaj-Čápor (t.j. starosta obce, komisie OZ, vecne príslušní zamestnanci obce, vecne príslušné subjekty obce), aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2019 – 2021 predložili na predpísanom formulári do 27. septembra 2018  na ekonomický referát.

Zodpovedný subjekt rozpočtového procesu (organizácia, útvar, oddelenie, zamestnanec) predloží požiadavky za tú časť programového rozpočtu, za ktorú je zodpovedný.

Zároveň žiadam o včasné predloženie požiadaviek z dôvodu ich ďalšieho spracovania.

 

 

                                                                                Ing. Jozef Ligač

                                                                                Starosta obce

 

 

V Cabaji-Čápore, 14.8.2018

 

 

Vybavuje:

Soňa Kompasová

tel.: 7888403, mobil: 0917 398 680

e-mail: uctovnictvo@cabajcapor.sk


 
 
ÚvodÚvodná stránka