Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce Cabaj - Čápor – zmeny a doplnky č.3 - oznámenie o prerokovaní „Územného plánu obce Cabaj - Čápor – zmeny a doplnky č. 3“ Vytlačiť
 

Obec Cabaj – Čápor ako obstarávateľ „Územného plánu obce “- Zmeny a doplnky č.3 /ďalej len ÚPN obce/

oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Cabaj - Čápor, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Cabaj - Čápor – zmeny a doplnky č.3 sa uskutoční v dňoch

od  21. 06. 2018 do 21. 07. 2018

Zmeny a doplnky ÚPN obce Cabaj - Čápor sú k nahliadnutiu v určenej lehote  v pracovných dňoch v čase od 08.00hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade  (úradnej tabuli obce) a na internetovej stránke obce www.cabajcapor.sk.

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Cabaj - Čápor, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Súbor na stiahnutie 1a_sutlac 50000.pdf 1a_sutlac 50000.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 3a_ sutlac KUN.pdf 3a_ sutlac KUN.pdf (52.7 MB)
Súbor na stiahnutie 4a_sutlac VOR.pdf 4a_sutlac VOR.pdf (5.2 MB)
Súbor na stiahnutie 4b_sutlac VOR.pdf 4b_sutlac VOR.pdf (41.8 MB)
Súbor na stiahnutie 8a_sutlac PPLP.pdf 8a_sutlac PPLP.pdf (57.2 MB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka