Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upozornenie pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebísk obce Cabaj-Čápor Vytlačiť
 

cintorín

Upozornenie

pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebísk obce Cabaj-Čápor

VZN Obce Cabaj-Čápor  č.1/2018 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Cabaj-Čápor  ustanovuje pre nájomcu hrobového miesta okrem iných povinností aj:

  • povinnosť udržiavať bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta- t. j. cca 40 cm okolo hrobu v čistote,
  • a povinnosť neodkladať poháre, kamene, kahance, kvety a pod. z prenajatého hrobového miesta na iné hrobové miesto, verejné priestranstvo alebo mimo nádob určených na komunálny odpad.

Zároveň upozorňujeme širokú verejnosť ako aj návštevníkov pohrebísk na rešpektovanie nasledovných zákazov činností na pohrebiskách:

  • ukladať nádoby, náradie a iné predmety na trávnaté porasty a miesta okolo hrobových miest,
  • fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky,
  • vodiť do areálu pohrebiska psov a iné zvieratá, zákaz sa netýka vodiacich psov pri sprevádzaní zrakovo postihnutých osôb a asistenčných psov pri sprevádzaní osôb ZŤP,
  • jazdiť na bicykli a iných nemotorových prostriedkov, slúžiacich k nie nevyhnutnej preprave, a slúžiacich k zábave, tento zákaz sa netýka prostriedkov a pomôcok používaných osobami ZŤP,
  • znečisťovať a poškodzovať hrobové miesta, pomníky, vybavenie a zariadenia pohrebiska,
  • vyvesovať plagáty a oznamy bez súhlasu obce,
  • používať zábavnú pyrotechniku,
  • robiť hluk.

Dodržiavaním týchto povinností a zákazov pomôžete udržiavať poriadok a čistotu na pohrebiskách-cintorínoch a správcovi pohrebísk zjednodušíte pravidelnú údržbu a kosenie týchto priestorov. Je našim spoločným cieľom, aby areály cintorínov boli dôstojné pietne miesta.


 
 
ÚvodÚvodná stránka