Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie na stavbu spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby - verejná vyhláška Ing. Zuzana ČanakyováVytlačiť
 

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

Obec Cabaj - Čápor, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v   znení  neskorších  predpisov (ďalej  len „ stavebný zákon „) dostalo žiadosť stavebníka : Ing. Zuzana Čanakyová, bytom Tribečská č. 1, 949 01 Nitra, zo dňa 21.05.2018, o vydanie stavebného povolenia na stavby (novostavby) na pozemku parc. č. 1728/38, 1728/39, 1728/14, katastrálne územie Cabaj. 


 
 
ÚvodÚvodná stránka