Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor - Denisa KudryováVytlačiť
 

Číslo spisu: OU-S2019/00864

 

 

Oznámenie o uložení zásielky

na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor

 

 

 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

 

oznamuje, že

meno a priezvisko: Denisa Kudryová

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

 

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 1. júla 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 17. júla 2019.

 

 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 2. júla 2019 do 17. júla 2019.

 

 

 

                                                                                                 Andrea Korgová

                                                                                                 odborný referent

 

 

 

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka