Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb v obci Cabaj - Čápor vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov

3435

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

1736

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

1736

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva

1704

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu  obce

1723

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce

 

Peter Brunai

29

Pavol Lehoťák, Ing.

360

Jozef Ligač, Ing.

613

Jozef Lušňák, Ing. PhD.

274

Adriana Oravcová, Ing.

447

Za starostu obce Cabaj – Čápor bol zvolený Jozef Ligač, Ing.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet platných hlasov

1.

Ján Pastor

941

2.

Ján Blaškovič

941

3.

Pavol Lehoťák, Ing.

804

4.

Jozef Lušňák, Ing. PhD.

771

5.

Martin Ďuriš

761

6.

Andrej Šponiar, Ing.

682

7.

Jozef Ligač, Ing.

675

8.

Peter Kovár, Ing. PhD.

621

9.

Emil Koppan

552

10.

Zuzana Kĺbiková, Ing.

496

11.

Pavol Švelan

493

Náhradníci -  kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet platných hlasov

1.

Miroslav Jaška

491

2.

Milan Kompas

471

3.

Pavol Laca

450

4.

Eva Danková

389

5.

Marek Kolenčík

372

6.

Darina Cintulová

342

7.

Michaela Koppanová, Bc.

341

8.

Roman Molnár

337

9.

Magdalena Šókyová, Ing.

331

10.

Mária Lukačovičová

253

 


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácie o voľbách.pdf(33.8 kB)Informácie o voľbách.pdf

Elektronická adresa na podanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Obec Cabaj - Čápor zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 (t. j. v sobotu).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK možno doručiť  elektronickou poštou na adresu: 

volby@cabajcapor.sk

V Cabaji - Čápore, 24 augusta 2018


 

Počet obyvateľov obce Cabaj – Čápor ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov obce Cabaj – Čápor ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bol: 4 308 osôb


 

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Menovanie zapisovateľa MVK

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií

Vymenovanie  OVK.pdf(200 kB)Vymenovanie OVK.pdf

Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 102/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor

zo dňa 6. augusta 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore

určuje

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v súlade § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeden volebný obvod


 

Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie

Uznesenie č. 103/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor

zo dňa 6. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore

určuje

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Cabaj - Čápor v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022: 11, slovom: jedenásť


 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie

Uznesenie č. 105/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor

zo dňa 6. augusta 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore

určuje

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022, rozsah výkonu funkcie starostu obce Cabaj – Čápor takto: starosta obce je povinný odpracovať v rámci týždenného pracovného času 37,5 hodiny; tým zároveň obecné zastupiteľstvo určuje pracovný úväzok starostu obce na pracovný úväzok v plnom rozsahu


 

Príkaz prednostu Obecného úradu v Cabaji – Čápore o určení zamestnancov na vykonanie administratívnych a pomocných prác v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí v deň 10. novembra 2018

Harmonogram

Harmonogram OTZ.pdf(1004.4 kB)Harmonogram OTZ.pdf
ÚvodÚvodná stránka