Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Zuzana Brišková

 
Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a pr ...viac...

Zverejnené 14.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Roman Rochel

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 14.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Jana Jurovčíková

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 14.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Ivan Kuhn

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 14.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Michal Mikuš

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 11.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Ján Král

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 11.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Michal Mikuš

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 10.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Vladimír Tomaníček

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
oznamuje, že
meno a priezvisko: p. Vladi ...viac...

Zverejnené 10.10.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Martin Kudry

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
oznamuje, že
meno a priezvisko: p. Marti ...viac...

Zverejnené 3.10.2019


 

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2020 – 2022

V súlade s Rozpočtovým harmonogramom obce Cabaj-Čápor pre roky 2020 – 2022,  Rozpočtovými pravidlami obce Cabaj-Čápor, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., z ...viac...

Zverejnené 27.9.2019


 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dušan Kozák

Obec Cabaj-Čápor v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:
 
Zámer
na prevod majetku obce z dôvodu ...viac...

Zverejnené 26.9.2019


 

Oznámenie o uložení zásielky na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor - Miroslav Borza

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 
oznamuje, že
meno a priezvisko: ...viac...

Zverejnené 25.9.2019


 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ...viac...

Zverejnené 28.2.2019


 
ÚvodÚvodná stránka