Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor - Miroslav Borza Vytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

oznamuje, že

meno a priezvisko: Miroslav Borza

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 15. apríla 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 2. mája 2019.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 17. apríla 2019 do 2. mája 2019.

 


 
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - Pavol Mrázik Vytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

15.04.2019

Pavol Mrázik, narodený 29.05.1957

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je Cabaj-Čápor.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ časť Čápor 1274Vytlačiť
 


 
 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SnovákVytlačiť
 


 
 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Juraj NemčíkVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na pošteVytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Petra Kudryová

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 11.4.2019.

 

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 22.4.2019

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 11.4.2019 do 22. apríla  2019.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Ivan Kühn

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 11.4.2019.

 

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 22.4.2019

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 11.4.2019 do 22. apríla  2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Roman Rochel

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 12.4.2019.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 22.4.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Dávid Hukel

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 12.4.2019.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 22.4.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Roland Nagy

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj – Čápor uloženú zásielku dňom 12.4.2019.

Oznámenie o uložení zásielky si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade Cabaj – Čápor 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 10 kalendárnych  dní na pobočke Slovenskej pošty v obci Cabaj - Čápor v úradných hodinách – do 22.4.2019

 

 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok .

Súbor na stiahnutie Cabaj - Čápor.pdf Cabaj - Čápor.pdf (39 kB)

 
 
Položky 1-10 z 26

Informačná tabuľa

Štatistické zisťovanie IKTVytlačiť
 


 
 

VÝZVA na odstránenie prekážok z verejných priestranstiev Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

             dovoľujem si Vás upozorniť na to, že svojvoľné umiestňovanie prekážok a zábran na pozemkoch obce, teda aj na takých, ktoré sa nachádzajú medzi miestnymi komunikáciami alebo cestami a nehnuteľnosťami občanov, pričom prekážkami sa chápe napríklad umiestňovanie kameňov, kolov, ohrádok a podobne, je obcou posudzované ako neoprávnené zabratie verejných priestranstiev a zároveň aj nepovolené umiestňovanie prekážok na nich. Upozorňujem, že takéto konanie je priestupkom podľa zákona o priestupkoch, za ktorý môže byť uložená pokuta do 300 € a  priestupkom podľa cestného zákona, za ktorý môže byť uložená pokuta do 330 €.

            V súvislosti s tým vyzývame občanov, ktorý neoprávnene zabrali verejné priestranstvo a bez povolenia umiestnili prekážky na ňom, aby tieto prekážky odstránili z nehnuteľností obce do 30. júna 2019.

            V prípade nerešpektovania tejto výzvy do stanoveného termínu bude obec ďalej postupovať v súlade so zákonom.


 
 

Usmernenie pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sken0006.pdf sken0006.pdf (2.1 MB)

 
 
Položky 1-10 z 26
ÚvodÚvodná stránka