Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor p. Rudolf Kompas Vytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

 

oznamuje, že

meno a priezvisko: Rudolf Kompas

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

 

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 12. júna 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 28. júna 2019.

 

 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 13. júna  2019 do 28. júna 2019.

 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - FFTH_IBV_NR_Nový Cabaj2Vytlačiť
 


 
 

Oznam o uložení zásielky na OcÚ - Denisa KudryováVytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

 

oznamuje, že

meno a priezvisko: Denisa Kudryová

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

 

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 11. júna 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 27. júna 2019.

 

 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 12. júna  2019 do 27. júna 2019.


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor Martin Kudry Vytlačiť
 

            OBEC CABAJ – ČÁPOR

Číslo spisu: OU-S2019/00788

 

Oznámenie o uložení zásielky

na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor

 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

 

oznamuje, že

meno a priezvisko: Martin Kudry

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

 

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 7. júna 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 25. júna 2019.

 

 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 10. júna  2019 do 25. júna 2019.


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor Martin Kudry Vytlačiť
 

            OBEC CABAJ – ČÁPOR

Číslo spisu: OU-S2019/00787

 

Oznámenie o uložení zásielky

na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor

 

 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

 

oznamuje, že

meno a priezvisko: Martin Kudry

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

 

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 7. júna 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 25. júna 2019.

 

 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 10. júna  2019 do 25. júna 2019.

 

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor Michal Mikuš Vytlačiť
 

            OBEC CABAJ – ČÁPOR

Číslo spisu: OU-S2019/00780

 

 

Oznámenie o uložení zásielky

na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor

 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

 

oznamuje, že

meno a priezvisko: Michal Mikuš

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

 

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa 7. júna 2019.

 

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; na prízemí v Klientskom centre  v lehote 15 kalendárnych  dní                       v úradných hodinách – do 25. júna 2019.

 

 

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 10. júna  2019 do 25. júna 2019.

 

 

 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj-Čápor číslo 5/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni (návrh) Vytlačiť
 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 7. 6. 2019 do: 24. 6. 2019 a po schválení v OZ: od 25. 6. 2019 do: 9. 7. 2019. 

Dátum lehoty na pripomienkovanie do:19. 6. 2019. 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj - Čápor č. 6/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Cabaj - Čápor v znení zmien a doplnkov č.1, č.2 a č.3 (návrh) Vytlačiť
 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 7. 6. 2019 do: 24. 6. 2019 a po schválení v OZ: od 25. 6. 2019 do: 24.7.2019. 

Dátum lehoty na pripomienkovanie do:19. 6. 2019. 


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabaj – Čápor na II. polrok 2019 - návrh Vytlačiť
 

Vyvesený na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 7. 6. 2019 do: 24. 6. 2019

Dátum lehoty na pripomienkovanie do: 19. 6. 2019. 


 
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU-Anton Porubský Vytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

04.06.2019

 

Anton Porubský, narodený 29.08.1955

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je Cabaj-Čápor.

 

 

V Cabaji-Čápore, 04.06.2019

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

a podpis zamestnanca ohlasovne

 

 

 

 


 
 
Položky 1-10 z 34
ÚvodÚvodná stránka