Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

„Civilná ochrana obyvateľstva“

Príprava krízového štátu, evakuačnej komisie a povodňovej komisie rok 2019

 
Plán činnosti obce Cabaj - Čápor na úseku krízového riadenia na rok 2019

 
Zámer riešenia vodozádržných a protipovodňových opatrení v obci

 
Duslo a.s. Šaľa informácia pre verejnosť

 
Zásady správania sa pri živelných pohromách

 
Výpis z "Analýzy územia okresu Nitra z hľadiska možných mimoriadnych situácií"

 
Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok – usmernenie

 
Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a ods. 1 písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - Tauris

 
Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a ods. 1 písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - JE Jaslovské Bohunice

 
Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15a ods. 1 písm. a) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - JE Mochovce

 
Zásady poskytovania prvej pomoci

 
Plán činnosti obce Cabaj - Čápor na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pred povodňami a integrovaného záchranného systému na rok 2017

 
Odborná príprava krízového štábu a evakuačnej komisie obce Cabaj - Čápor

 
Informácia podľa zákona č. 128/2016 Z.,z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 
ÚvodÚvodná stránka