Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje  obec Cabaj - Čápor na svojom webovom sídle svoj "profil verejného obstarávateľa", v ktorom  bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j.
- predbežné oznámenia
- výzvy na predkladanie ponúk
- informácie  o plánováných nákupoch
- informácie o uzavretých zmluvách
- informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Idenfitikačné údaje obstarávateľa
Názov:  Obec Cabaj - Čápor
IČO: 00307785
Bankové spojenie:  VÚB a.s. pobočka Nitra    číslo účtu: 24120162/0200
Sídlo:
Obecný úrad, 951 17  Cabaj - Čápor č. 543
telefón: 037/7888403                 fax: 037/7888421
e-mail:  obec-cabaj-capor@stonline.sk
internetová stránka:  www.cabajcapor.sk

 

 
Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, podľa §9 ods. 9 zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000,00 eur bez DPH

 

www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4369

 


 

Rekonštrukcia MŠ Cabaj 560 Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o VO za I. Q 2014

 
Súhrnná správa o VO za IV. Q 2013

 
Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za IV. Q 2012

 
Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za rok 2011

 
ÚvodÚvodná stránka