Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie
 Žiadosť o poskytnutie informácie.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

 

Stavebné

Ohlásenie jednoduchej stavby
 ohlásenie jednoduchej stavby 2015.2.pdf (40.1 kB) (40.1 kB)

 
Žiadosť o zriadenie kanalizačne prípojky
 tlacivo-ziadost_o_zriadenie_kanalizacnej_pripojky-1.doc (40 kB) (40 kB)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - FO
 N 2-ŽIADOSŤ. SP.FYZ.OS.03.DOC (49 kB) (49 kB)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - PO
 N 3-ŽIADOSŤ.SP.PRÁV.OS.03.DOC (53 kB) (53 kB)

 
Návrh na vydanie ÚR
 N 1-NÁVRH.ÚR.03[1].DOC (65.5 kB) (65.5 kB)

 
ŽIdosť o vydania rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
 N 4-ŽIADOSŤ.ZS.03.DOC (52.5 kB) (52.5 kB)

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 N 5-ŽIADOSŤ.DSP.03.DOC (62 kB) (62 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 N 6.ŽIADOSŤ.TER.ÚPR.03.DOC (49.5 kB) (49.5 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - FO
 N 7-NÁVRH.KR.FYZ.O.03.DOC (41 kB) (41 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - PO
 N 9-NÁVRH.SK.PREV.03.DOC (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Návrh na vydanie KR - skúšobná prevádzka stavby
 N 9-NÁVRH.SK.PREV.03.DOC (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Návrh na KR - predčasné užívanie stavby
 N 10-NÁVRH.PRED.UŽ.03.DOC (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Návrh na vydanie povolenia zmeny účelu užívania stavby
 N 11-NÁVRH.ZMENA.UŽ.03.DOC (42 kB) (42 kB)

 
ŽIadosť o povolenie na odstránenie stavby
 N12-ŽIADOSŤ.ODSTR.ST.03.DOC (45 kB) (45 kB)

 
Žiadosť o potvrdenie PD skutočného prevedenia stavby
 N 13-ŽIADOSŤ.EXIST.ST.03.DOC (44.5 kB) (44.5 kB)

 
Doplnenie podania žiadateľom
 N 14-DOPL.PODANIA.03.DOC (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnutelnosti
 N 15-VYJADR.ÚK.03.DOC (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Čestné prehlásenie
 N 16-ČESTNÉ PREHL.03.DOC (23 kB) (23 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby prípojka
 Ohlásenie DS prípojka.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby_.doc (32 kB) (32 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlásenie-SUaUP.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

 
Vyhlásenie o vykonávaní st. dozoru
 Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru.doc (22 kB) (22 kB)

 

Doprava

Žiadosť o zriadenie vjazdu
 zriadenie_vjazdu_ziadost.pdf (76.9 kB) (76.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie MK
 zvláštne užívanie MK.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Žiadosť o uzávierku MK
 žiadosť o uzávierku cesty[1].doc (30.5 kB) (30.5 kB)

 
Žiadosť o určenie DZ
 Žiadosť o určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia[1].doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 

Užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 Žiadosť o užívanie verejného priestranstva..doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 

Dane a poplatky

 2018 Žiadosť o zníženie poplatku.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 Priznanie k dani z nehnuteľnosti.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Oznámenie vzniku, zániku alebo zmeny k miestnemu poplatku za komunálne odpady a DSO
 Tlačivo k oznam povin KO a DSO.pdf (40.7 kB) (40.7 kB)

 
žiadosť o potvrdenie nadobúdateľa pozemku
 žiadosť o potvrdenie nadobúdateľa pozemku.docx (14.1 kB) (14.1 kB)

 
Žiadosť o potvrdenie o podnikaní v PH výrobe
 Žiadosť o potvrdenie o podnikaní v PH výrobe.docx (12.5 kB) (12.5 kB)

 
Vznik a zánik daňovej povinnosti FO
 Vznik a zánik daňovej povinnosti FO.pdf (322.9 kB) (322.9 kB)

 

Evidencia domov a bytov

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf (49.5 kB) (49.5 kB)

 
Žiadosť o zrušenie alebo zmenu súpisného čísla
 Žiadosť o zrušenie alebo zmenu  súpisného čísla.pdf (49.2 kB) (49.2 kB)

 
Žiadosť o vystavenie výpisu z evidencie súp. čísiel
 ziadostovystavenievypisusupisc.doc (42.5 kB) (42.5 kB)

 

Nájomné byty

ŽIadosť o pridelenie nájomného bytu
 priloha2-byty.doc (36 kB) (36 kB)

 

Dotácie

ŽIadosť o dotáciu 2017
 Žiadosť o dotáciu 2017.pdf (49.8 kB) (49.8 kB)

 
ŽIadosť o dotáciu 2017
 Žiadosť o dotáciu 2017.docx (20.9 kB) (20.9 kB)

 
Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce
 Zúčt.dot. z R obce.pdf (17.5 kB) (17.5 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka