Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby, resp. o dodatočnom povolení nepovolenej stavby, zrealizovanej v rozpore s ohlásením drobnej stavby a to bez písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočňovaniu nemá námietky v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, podľa § 88 a § 88 a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Vytlačiť
 

Obec Cabaj - Čápor ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti o dodatočné povolenie stavby, zo dňa 28.08.2017 vlastníka stavby: Martin Paľovčík, bytom Cabaj č. 775, 951 17 Cabaj – Čápor, v konaní zastúpeného Katarínou Malou, bytom Samova 4, 949 01 Nitra zahájilo konanie na vydanie dodatočného stavebného povolenia nepovolenej stavby, zrealizovanej v rozpore s ohlásením drobnej stavby:

 

„Oplotenie parcely 439/3, 439/8“

Cabaj č. 775, k. ú. Cabaj


 
 
ÚvodÚvodná stránka