Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Marek Kvasňovský - oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – doručenie verejnou vyhláškou

oznamuje, že

meno a priezvisko: p. Marek Kvasňovský

adresa trvalého pobytu: Cabaj - Čápor

má na Obecnom úrade obce Cabaj-Čápor uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk, ktorá na adresu Cabaj 543, 951 17  Cabaj - Čápor bola doručená dňa  12. júla 2017.

Zásielku si adresát môže  vyzdvihnúť na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor č. 543; 951 17 Cabaj – Čápor; miestnosť č. 5, podateľňa v lehote 15 kalendárnych  dní v úradných hodinách – do 27. júla 2017.

Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu od 12. júla 2017 do 27. júla


 
 
ÚvodÚvodná stránka