Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Elektronická úradná tabuľa

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 25. júna 2018

Návrh Programu zasadnutia OZ 25. júna 2018
 
Otvorenie, prezentácia, voľba komisie ...viac...

Zverejnené 22.6.2018


 

Územný plán obce Cabaj - Čápor – zmeny a doplnky č.3 - oznámenie o prerokovaní „Územného plánu obce Cabaj - Čápor – zmeny a doplnky č. 3“

Obec Cabaj – Čápor ako obstarávateľ „Územného plánu obce “- Zmeny a doplnky č.3 /ďalej len ÚPN obce/ ...viac...

Zverejnené 20.6.2018


 

Výrub drevín — oznámenie o začatí správneho konania p. Igor Gubran

Obec Cabaj -. Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 pí ...viac...

Zverejnené 12.6.2018


 

p. Miroslav Borza - Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Cabaj – Čápor

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republik ...viac...

Zverejnené 12.6.2018


 

Informačná tabuľa

Vývoz papiera

papier


Oznamujeme občanom, že vývoz papiera sa v  našej obci uskutoční dňa 29. júna 2018.
viac...

Zverejnené 18.6.2018


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vzhľadom na pretrvávajúce teplé počasie Okresné riaditeľstvo v prílohe zasiela rozhodnutie o vyhláse ...viac...

Zverejnené 15.6.2018


 

Elektronizácia samosprávy

Vážení spoluobčania,
v súvislosti s rozsiahlou elektronizáciou samosprávy na území celej Slov ...viac...

Zverejnené 18.5.2018


 

Štatistické zisťovanie SILC

Zverejnené 10.4.2018


 

Vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov

Vážení spoluobčania!
            Na Slovensku sa opäť začína jar a každý začína s údržbou svo ...viac...

Zverejnené 9.4.2018


 

S účinnosťou od 1.4.2018 dochádza k zmene cestovných poriadkov na prímestských linkách.

S účinnosťou od 1.4.2018 dochádza k zmene cestovných poriadkov na prímestských linkách.
Výpis ...viac...

Zverejnené 26.3.2018


 

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÝM Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI / MESTE

odpad

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS /OZV ELEKOS/ je neziskovým združením právnických osôb, kto ...viac...

Zverejnené 15.3.2018


 

Upozornenie na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a komunálneho odpadu

Vážení spoluobčania,
          aktuálne si Vás dovoľujeme upozorniť na zákaz spaľovania biolo ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií

Vážení spoluobčania,
            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vy ...viac...

Zverejnené 13.9.2016


 

 
ÚvodÚvodná stránka