Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2018


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


 

Elektronická adresa na podanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Obec Cabaj - Čápor zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 (t. j. v sobotu).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK možno doručiť  elektronickou poštou na adresu: 

volby@cabajcapor.sk

V Cabaji - Čápore, 24 augusta 2018


 

Počet obyvateľov obce Cabaj – Čápor ku dňu vyhlásenia volieb

Počet obyvateľov obce Cabaj – Čápor ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bol: 4 308 osôb


 

Určenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí


 

Menovanie zapisovateľa MVK


 

Vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií


 

Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 102/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor

zo dňa 6. augusta 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore

určuje

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v súlade § 166 ods. 2 a 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeden volebný obvod


 

Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie

Uznesenie č. 103/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor

zo dňa 6. augusta 2018

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore

určuje

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Cabaj - Čápor v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022: 11, slovom: jedenásť


 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie

Uznesenie č. 105/2018

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor

zo dňa 6. augusta 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji – Čápore

určuje

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022, rozsah výkonu funkcie starostu obce Cabaj – Čápor takto: starosta obce je povinný odpracovať v rámci týždenného pracovného času 37,5 hodiny; tým zároveň obecné zastupiteľstvo určuje pracovný úväzok starostu obce na pracovný úväzok v plnom rozsahu


 

Príkaz prednostu Obecného úradu v Cabaji – Čápore o určení zamestnancov na vykonanie administratívnych a pomocných prác v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí v deň 10. novembra 2018

Harmonogram

 Harmonogram OTZ.pdf (1004.4 kB) Harmonogram OTZ.pdf (1004.4 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka