Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Marek Kvasňovský - oznámenie o uložení zásielky

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (s ...viac...

Zverejnené 12.7.2017


 

Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra - Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur - doplnenie zámeru

Doplnenie zámeru Vzdušné vedenie 2x110 kV Tr. Nitra - Čermáň-Rz 110 kV Veľký Ďur  - nový variant navrhovanej činnosti
 
Do zámeru je možné nahliadnuť na sekretariáte starostu obce Cabaj ...viac...

Zverejnené 7.7.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosp ...viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Lukáš Jozefiak

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zámer < ...viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Rastislav Zaťko

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
Zámer < ...viac...

Zverejnené 28.6.2017


 
ÚvodÚvodná stránka