Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávanie a miestneho zisťovania - verejná vyhláška - Roman Slíž

            Dňa 24.08.2018 podal stavebník: Roman Slíž, bytom Čápor č. 1433, 951 17 Cabaj - Čápor, zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. arch. Lívia Dulíková, Mariánska dolina 5, 949 01 Nitra (ďalej ...viac...

Zverejnené 20.9.2018


 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Ing. Štefan Palka

Zverejnené 20.9.2018


 

Zámer na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 18.9.2018


 

Zámer na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Jaroslav Kováč

Zverejnené 18.9.2018


 

Oznámenie o uložení zásielky na pošte

Obec Cabaj-Čápor v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
oznamuje, že
meno a priezvisko: p. Gabri ...viac...

Zverejnené 6.9.2018
Aktualizované: 12.9.2018


 
ÚvodÚvodná stránka