Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cabaj - Čápor: dňa 27.06.2016

1. Otvorenie, prezentácia, voľba komisie pre sčítanie hlasov, schválenie programu
2. Voľba  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení a plnenia úloh, Správa hlavnéh ...viac...


 

Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi fotosúťaže

foto

Na stránke www.nsrv.sk sú zverejnené fotografie, ktoré postúpili do záverečného kola fotosúťaže „Najkrajšia fotografia“ územie VSP/MAS“ organizovanej Agentúrou pre rozvoj vidieka.
Do záverečnéh ...viac...


 

Festival halušiek

plagát
 

Oznámenie zmien v cestovnom poriadku autobusových spojov spoločnosti Arriva ktoré prechádzajú obcou

Zmeny v cestovnom poriadku začnú platiť od 1.7.2016.
Nový podrobný cestovný poriadok nájdete na webstránke obce.
 
Jedná sa o nasledovné spoje:
 
Trasa Nitra – Cabaj ...viac...


 

Podporte projekt FC Cabaj - Čápor

Na stránke http://www.pomahajtesnami.sk/ môžete od 1. júna 2016 do 30. júna 2016 hlasovať a podporiť  projekt Futbalového klubu FC Cabaj - Čápor, ktorý  prostredníctvom Nadácie Slovenskej sporiteľne  ...viac...


 

Maľovanie na asfalt

maľovanie


AKZ  Vás pozýva na podujatie  "Maľovanie na asfalt"
v sobotu 2.júla 2016 o 16:00 hod. pri KD Čápor
viac...


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj-Čápor č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce


 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Záverečný účet obce Cabaj - Čápor za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 obsahuje:
 
 
  1, Rozpočet obce
 
  2, Rozbor plnenia príjmov
 
  3, Rozbor plnenia výdavkov
 
  4, Výsl ...viac...


 

Zber skla

Zber sklad od 1.1.2015 organizovaný v centrálnej časti obce prostredníctvom siedmych kusov 1300l kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v obci
časť Cabaj:          pri Sýpke
               ...viac...


 

Výzva na voľby členov do rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cabaj – Čápor

Obec Cabaj – Čápor ako zriaďovateľ materských a základných škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka