Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upútavky na oznamy

Cedronský beh

cedronský beh

  Cedronský beh dňa 27.9.2014 od 12,30 od kúpaliska ThermalKesov.
 
                 propozície a registrácia na www.cedronskybeh.sk
viac...


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je nehnuteľnosť - parc. č. 758/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56m2

 
Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníc ...viac...


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa rodinný dom č.s. 1017, nachádzajúceho sa na parc. č. 428/1, parc. registra „C“: parc.č. 428/1 zast.plochy a nádvoria o výmere 480m2 v podiele 1/1, parc.č. 428/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 43m2 v podiele 1/1, parc.č. 752/74 zast. plochy a nádvoria o výmere 24m2 v podiele 1/1, v k.ú. obce Čápor zapísané na LV č. 928

Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce ...viac...


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa parc. č. 157/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68m2.

Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce ...viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

    V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písmeno t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, v platnom zn ...viac...


 

Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

S  cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil  informačné letáky na tému "Ako ...viac...


 

UPOZORNENIE

Upozornenie
 
31. máj je dňom, dokedy bolo potrebné uhradiť poplatok za komunálne odpady a daň z nehnuteľností. Vyzývame všetkých občanov, ktorí si tieto povinnosti doposiaľ nesplnili, a ...viac...


 

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu obce na rok 2014

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014

Obecné zastupiteľstvo Cabaj-Čápor na svojom zasadnutí dňa 9.12.2013 schválilo dotácie
z rozpočtu obce na rok 2014:
...viac...


 

dnes je: 1.9.2014

meniny má: Drahoslava

webygroup

1071587

1.9.2014
Úvodná stránka