Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upútavky na oznamy

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Cabaj - Čápor - návrh

Pripomienkové konanie

Fyzické a právnické osoby môžu podať k návrhu VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Cabaj - Čápor pripo ...viac...


 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cabaj – Čápor

Pripomienky ku Komunitnému plánu je možné zasielať e-mailom na adresu obec@cabajcapor.sk , alebo priniesť osobne na OcÚ -  sekretariát do 30. októbra 2015.
viac...


 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Cabaj - Čápor číslo 3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabaj - Čápor (Návrh)

Pripomienkové konanie

Fyzické a právnické osoby môžu podať k návrhu  Dodatok č. 1 k Všeobecne  záväznému nariadeniu obce Cabaj - Čápor číslo  3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a  ...viac...


 

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2016 – 2018

V súlade s Rozpočtovým harmonogramom obce Cabaj-Čápor pre rok 2016, Rozpočtovými pravidlami obce Cabaj-Čápor, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. ...viac...


 

Grand Prix Cabaj - Čápor 2015

trasa

10.októbra 2015 o 14:30 hod.
Legendárny kros Grand Prix Cabaj-Čápor
SLOVO NA ÚVOD:
Organizátori Vás srdečne pozývajú na pokračovanie legendárneho krosu Grand Prix Cabaj-Čápor. Pod ...viac...


 

Oznam

Počnúc dňom 1.marca 2015 môžu majitelia nehnuteľností, ktoré do dnešného dňa neboli napojené na verejnú kanalizáciu likvidovať odpadové vody  zo žúmp cez ČOV Cabaj – Čápor.
Vývoz bude vykonávan ...viac...


 

Oznam spoločnosti SPP distribúcia a.s.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky ...viac...


 

Rekonštrukcia autobusovej stanice

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v pondelka 2. marca 2015 o 9.00 h sa začne s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice v Nitre.
Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu pribl ...viac...


 

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu obce 2015

Na základe Čl. 7, ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Cabaj-Čápor číslo 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Cabaj-Čápor, zverejňujeme zoznam dotácií, ktoré boli schválené na zasadnutí ...viac...


 

Zber skla

Zber sklad od 1.1.2015 organizovaný v centrálnej časti obce prostredníctvom siedmych kusov 1300l kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v obci
časť Cabaj:          pri Sýpke
               ...viac...


 

dnes je: 4.10.2015

meniny má: František

ZSE info

webygroup

1921134

4.10.2015
Úvodná stránka