Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upútavky na oznamy

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa rodinný dom č.s. 1017, nachádzajúceho sa na parc. č. 428/1, parc. registra „C“: parc.č. 428/1 zast.plochy a nádvoria o výmere 480m2 v podiele 1/1, parc.č. 428/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 43m2 v podiele 1/1, parc.č. 752/74 zast. plochy a nádvoria o výmere 24m2 v podiele 1/1, v k.ú. obce Čápor zapísané na LV č. 928

Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce ...viac...


 

Cedronský beh

cedronský beh

  Cedronský beh dňa 27.9.2014 od 12,30 od kúpaliska ThermalKesov.
 
                 propozície a registrácia na www.cedronskybeh.sk
viac...


 

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa parc. č. 157/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 68m2.

Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce ...viac...


 

Oznam

Od 25.8.2014 do 28.08.2014  všeobecný lekár pre  dospelých neordinuje, zastupuje MUDr. Ďurčanská, OZS Mojmírovce.
viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

    V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písmeno t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, v platnom zn ...viac...


 

Guláš Cup

guláš cup

10. ročník Guláš Cupu
 Futbalový  klub FC Cabaj – Čápor pozýva na  10. ročník Guláš Cupu, ktorý sa bude  konať 30.augusta 2014 v parku pri kaštieli v Cabaji.
Trojčlenné mužstvá sa mô ...viac...


 

Spievaj že si, spievaj - Ukončenie leta-

Pozvánka

     Obec Cabaj - Čápor v spolupráci s Krajským osvetovým  
     strediskom  v   Nitre Vás pozývajú na prehliadku speváckych
      súborov mikroregiónu    Cedron
                  ...viac...


 

Obecná knižnica

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude do 31.augusta 2014
zatvorená
z  dôvodu čerpania dovolenky.
 
 
viac...


 

Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

S  cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil  informačné letáky na tému "Ako ...viac...


 

UPOZORNENIE

Upozornenie
 
31. máj je dňom, dokedy bolo potrebné uhradiť poplatok za komunálne odpady a daň z nehnuteľností. Vyzývame všetkých občanov, ktorí si tieto povinnosti doposiaľ nesplnili, a ...viac...


 

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu obce na rok 2014

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014

Obecné zastupiteľstvo Cabaj-Čápor na svojom zasadnutí dňa 9.12.2013 schválilo dotácie
z rozpočtu obce na rok 2014:
...viac...


 

dnes je: 21.8.2014

meniny má: Jana

webygroup

1039205

21.8.2014
Úvodná stránka