Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho rokovania - výrub drevín

Dňa 22.11.2016 bola Obci Cabaj – Čápor, doručená žiadosť Ing. Pavola Bielika, bytom Ľ. Okánika 4, 949 01  Nitra  o vydanie súhlasu na výrub dreviny (§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prír ...viac...


 

Zmeny vývozu odpadu

odpad


Zmena vývozu komunálneho odpadu  v časti obce Cabaj zo dňa 30.12.2016 (piatok) na 29.12.2016 (štvrtok).
 
 
viac...


 

Výzva na odstránenie a okliesnenia stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. ako správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.Z. §11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení n ...viac...


 

Modrá škôlka - MŠ Čápor

mš čápor


 
HLASUJTE ZA ŠKÔLKU A POMÔŽTE DEŤOM.  POSTAVÍME PRE NICH KRAJŠÍ SVET.
viac...


 

VIANOČNÁ DEDINA 2016

AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás pozýva na Vianočnú dedinu do KD Čápor v sobotu 17. 12. 2016 od 12,00 hod.
Podujatie otvorí majster mäsiar s Petrom Habom (poznáte z TV). Kultúrny progr ...viac...


 

Slávnostné otvorenie Materskej školy časť Cabaj

otvorenie

 

Dňa 26.septembra 2016 sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú Materskú škôlku časť Cabaj.
 
viac...


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabaj - Čápor na I. polrok 2017


 

Zmeny v cestovných poriadkoch prímestských liniek ARRIVA Nitra platné od 11.12.2016

Linka 403425 Nitra-Hájske
Na spoji 31 úprava jazdnej doby Spoj 29 s odchodom 17.35 h z ASNR, zmenený odchod na 16.45 h  
Linka 403422 Nitra-Veľká Dolina
 
Spoj ...viac...


 

Likvidácia obsahu žúmp

Oznamujeme občanom, že likvidáciu  obsahu žúmp vývozom zabezpečuje obecný úrad na základe objednávky:
- telefonický:  037/78 88 403, 0915 724 101
- e-mailom: obec@cabajcapor.sk
- ...viac...


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj – Čápor č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 25. 11. 2016 do: 12. 12. 2016
Dátum lehoty na pripomienkovanie do: 8. 12. 2016. 

viac...


 

VÝZVA k rešpektovaniu pravidiel používania zábavnej pyrotechniky na území obce

Vážení spoluobčania,
1) Na území obce je povolené používať zábavnú pyrotechniku - pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 bez písomného súhlasu obce od 24. decembra do 1. januára nasledujúceho k ...viac...


 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií

Vážení spoluobčania,
            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj z ...viac...


 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2016 o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabaj-Čápor a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času - návrh

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 25. 11. 2016 do: 12. 12. 2016
Dátum lehoty na pripomienkovanie do: 8. 12. 2016. 
viac...


 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.) Vlastník v ...viac...


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj-Čápor č. 11/2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabaj - Čápor - návrh

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 25. 11. 2016 do: 12. 12. 2016
Dátum lehoty na pripomienkovanie do: 8. 12. 2016
viac...


 
ÚvodÚvodná stránka