Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie pri rodinnom dome číslo súp. 1371, na pozemku KN-C č. 293/1 k. ú. Čápor.

Obec Cabaj – Čápor,  ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z o ...viac...


 

Dňa 23.1.2017 príde do našej obce pojazdná ZOOM optika z Bratislavy.

Dňa 23.1.2017 príde do našej obce pojazdná ZOOM optika z Bratislavy.
 
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
 
...viac...


 

Likvidácia obsahu žúmp

Oznamujeme občanom, že likvidáciu  obsahu žúmp vývozom zabezpečuje obecný úrad na základe objednávky:
- telefonický:  037/78 88 403, 0915 724 101
- e-mailom: obec@cabajcapor.sk
- ...viac...


 

Slávnostné otvorenie Materskej školy časť Cabaj

otvorenie

 

Dňa 26.septembra 2016 sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú Materskú škôlku časť Cabaj.
 
viac...


 

Pozvánka na valné zhromaždenie členov Futbalového klubu FC Cabaj - Čápor

fc
 

Oznámenie o zmene ceny stočného

Obec Cabaj – Čápor  oznamuje občanom, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z.z. reguláci ...viac...


 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií

Vážení spoluobčania,
            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj z ...viac...


 

Oznámenie o uložení zásielky - Rudolf Kompas

Obec Cabaj-Čápor, ktorá vedie evidenciu pobytu občanov ako Ohlasovňa pobytu Cabaj-Čápor
 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvate ...viac...


 

Vývoz zmesového komunálneho odpadu

vývoz


Oznamujeme občanom, že z technických príčin nebol dňa 12. januára 2017 vyvezený zmesový  komunálny odpad od domov z niektorých ulíc v časti  obce Cabaj.
Náhradný termín vývozu komunálne ...viac...


 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.) Vlastník v ...viac...


 

Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Studený

Obec Cabaj-Čápor, ktorá vedie evidenciu pobytu občanov ako Ohlasovňa pobytu Cabaj-Čápor
 v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvate ...viac...


 

VÝZVA k rešpektovaniu pravidiel používania zábavnej pyrotechniky na území obce

Vážení spoluobčania,
1) Na území obce je povolené používať zábavnú pyrotechniku - pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 bez písomného súhlasu obce od 24. decembra do 1. januára nasledujúceho k ...viac...


 

VÝZVA k prevencii proti zaburiňovaniu pozemkov a šíreniu inváznych druhov rastlín na území obce

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.[1]) Vlastní ...viac...


 

Zámer na prevod majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
Zámer ...viac...


 

Rozpočtový harmonogram obce Cabaj – Čápor pre roky 2017, 2018 - 2019


 
ÚvodÚvodná stránka