Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Zámer na nájom nehnuteľného majetku obce obchodnou verejnou súťažou

Zámer na nájom nehnuteľného majetku obce
 
Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku ...viac...


 

Likvidácia obsahu žúmp

Oznamujeme občanom, že likvidáciu  obsahu žúmp vývozom zabezpečuje obecný úrad na základe objednávky:
- telefonický:  037/78 88 403, 0915 724 101
- e-mailom: obec@cabajcapor.sk
- ...viac...


 

Materská škola časť Cabaj 2


 

Zámer na prevod majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
 
...viac...


 

Výsledková listina Grand Prix Cabaj - Čápor

Odkaz na fotky, verejné zdieľanie.
 
https://goo.gl/photos/Tzv8BGAD4oJdruQHA
 
 
 
viac...


 

Materská škola časť Cabaj


 

Zámer na prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
 
...viac...


 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií

Vážení spoluobčania,
            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj z ...viac...


 

Slávnostné otvorenie Materskej školy časť Cabaj

otvorenie

 

Dňa 26.septembra 2016 sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú Materskú škôlku časť Cabaj.
 
viac...


 

Zámer na prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
...viac...


 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.) Vlastník v ...viac...


 

Zámer na prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
...viac...


 

VÝZVA k prevencii proti zaburiňovaniu pozemkov a šíreniu inváznych druhov rastlín na území obce

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.[1]) Vlastní ...viac...


 

Zámer na prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov
 
...viac...


 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín


 
ÚvodÚvodná stránka