Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Veterinárne opatrenia na kontrolu chovu zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (ďalej len „RVPS“)
nariaďuje
pásmo dohľadu – minimálne 10 km od ohniska nákazy v obci Čechynce, v ktorom sa nachádza aj katastrálne ú ...viac...


 

Upozornenie pre stavebníkov na existenciu elektronického vyjadrenia podzemných plynovodov prepravnej siete plynu spoločnosti eustram a.s.

Koncom minulého roka spustila spoločnosť Eustream v spolupráci s YMS aplikáciu eVyjadrenia na www.eustream.sk .  Občania tak prostredníctvom webovej stránky získali možnosť vybaviť online jedno z vyja ...viac...


 

Vývoz odpadu - nádoby

trojuholník

Vážení spoluobčania
V poslednom období sa hromadia sťažnosti od Vás občanov na poškodenie smetných nádob, podľa Vás spôsobených zlým zaobchádzaním posádky smetných vozidiel. Je našou snahou, ka ...viac...


 

Zber šatstva od 3. 4. - 8. 4. 2017 od 14,00-18,00 hod. v kultúrnom dome Čápor

Obec Cabaj-Čápor a AKZ v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov
usporiadajú
  Zber obnoseného šatstva
 od 3.4. - 8.4.2017
 v čase od 14,00-18,00 hod. v KD Čápo ...viac...


 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva

Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017
 
zasadnutie OZ: 13. februára 2017 zasadnutie OZ: 27. marca 2017 zasadnutie OZ: 15. mája 2017 zasadnutie OZ: 26. júna 2017 zasadnutie OZ: ...viac...


 

VÝZVA k ochrane verejnej kanalizácie obce

Vážení spoluobčania,
             v súvislosti s opakujúcimi prípadmi nedbalého alebo možno aj úmyselného konania  niektorých užívateľov verejnej kanalizácie1) v obci, ktoré majú za následok vá ...viac...


 

Deň Zeme

deň zeme


Obec v spolupráci s miestnymi poľovníckymi združeniami organizuje brigádu pri príležitosti
„Dňa Zeme“,
ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2017.
Všetci, ktorí chcete nie ...viac...


 

OZ OO-OO Destký kútik Žabky pozýva na interaktívne divadelné predstavenie,, Prišla jar, ktoré odohrá Divadielko Svetielko, dňa 29.3. 2017 o 15,30 hod. v zasadačke OÚ Cabaj-Čápor. Vstupné dobrovoľné.

OZ OO-OO Detský kútik Žabky Vás pozývajú na detské interaktívne predstavenie pre všetky deti, rodičov a starých rodičov s názvom ,,Prišla jar". Predstavenie sa uskutoční v zasadačke OÚ Cabaj-Čápor dňa ...viac...


 

Zápis do 1. ročníka

1. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197 oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 10. - 11. apríla 2017 v časr od 14:00 - 17:00 hodiny v budove ...viac...


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - p. Milan Mesároš

Ohlasovňa pobytu v obci Cabaj-Čápor na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Cabaj-Čápor, Cabaj 131
podľa § 7, ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slove ...viac...


 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií

Vážení spoluobčania,
            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj z ...viac...


 

Potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Potvrdenie o cena č. 0820/2017-V-PC za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021
viac...


 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.) Vlastník v ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka