Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

V ý z v a na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Cabaj-Čápor na rok 2017

V súlade s čl. 2, čl. 3 a čl. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Cabaj-Čápor č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Cabaj-Čápor vyzývame žiadateľov o dotáciu predložiť žiadosť o poskytnuti ...viac...


 

Grand prix 2016

POZVáNKA


Organizátori Vás srdečne pozývajú na pokračovanie legendárneho krosu Grand Prix Cabaj-Čápor. Podujatie sa uskutoční v obci Cabaj-Čápor, neďaleko penziónu Salaš Cabaj, v miestnom háji. Účastníc ...viac...


 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky „Opravy komunikácií Cabaj – Čápor“

V Ý Z V A  na predloženie cenovej ponuky
 
podľa §117 zákona  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac...


 

VÝZVA k neznečisťovaniu miestnych pozemných komunikácií

Vážení spoluobčania,
            v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky) k rešpektovaniu pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj z ...viac...


 

Výrub drevín — oznámenie o začatí správneho konania

Obec Cabaj -. Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na ...viac...


 

VÝZVA k likvidovaniu vody z atmosférických zrážok a z topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.) Vlastník v ...viac...


 

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu obce Cabaj-Čápor na roky 2017 – 2019

V súlade s Rozpočtovým harmonogramom obce Cabaj-Čápor pre rok 2017, Rozpočtovými pravidlami obce Cabaj-Čápor, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. ...viac...


 

Rozpočtový harmonogram obce Cabaj – Čápor pre roky 2017, 2018 - 2019


 

Stanovisko k použitiu trvalého dopravného značenia - Nový Cabaj


 

VÝZVA k prevencii proti zaburiňovaniu pozemkov a šíreniu inváznych druhov rastlín na území obce

Vážení spoluobčania,
            každý obyvateľ obce má za povinnosť ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a  napomáhať udržiavať poriadok v obci.[1]) Vlastní ...viac...


 

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Zber skla

Zber sklad od 1.1.2015 organizovaný v centrálnej časti obce prostredníctvom siedmych kusov 1300l kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v obci
časť Cabaj:          pri Sýpke
               ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka