Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upútavky na oznamy

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce

Fyzické a právnické osoby môžu podať k návrhom VZN obce Cabaj - Čápor  pripomienky písomne na obecný úrad alebo v elektronickej forme: obec-cabaj-capor@stonline.sk do 03.12.2014 do 17,00 hod.
viac...


 

Futbalový zápas

Futbalový klub FC Cabaj - Čápor pozýva svojich členov a priaznivcov na ukončenie  futbalového roku 2014, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.11.2014 na futbalovom štadióne FC Cabaj - Čápor, so začiatkom o ...viac...


 

Príhovor Ing. Jozefa Ligača

Vážení spoluobčania,
žiada sa mi vysloviť úprimné poďakovanie všetkým vám, ktorí ste využili svoje právo voliť a prišli ste do volebných miestností, aby ste tak prejavili svoj záujem o budúcnos ...viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.11.2014
v čase od 08,00 hod. do 14,30 hod. v časti Čápor a to nehnuteľnosti:
súp. číslo:  1016, 1035, 10 ...viac...


 

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky volieb  do obecného zastupiteľstva a starostu obce
 
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 3236 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1459 ...viac...


 

Výrub dreviny - oznámenie o začatí správneho konania

Obec Cabaj – Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na v ...viac...


 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti

Obec Cabaj – Čápor so sídlom Obecný úrad  951 17  Cabaj – Čápor č. 543, zastúpená starostom obce  Ing. Jozefom Ligačom,
v y h l a s u j e
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ...viac...


 

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu obce na rok 2014

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014

Obecné zastupiteľstvo Cabaj-Čápor na svojom zasadnutí dňa 9.12.2013 schválilo dotácie
z rozpočtu obce na rok 2014:
...viac...


 

dnes je: 21.11.2014

meniny má: Elvíra

webygroup

1256606

21.11.2014
Úvodná stránka