Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Cabaj - Čápor.

Upútavky na oznamy

Určenie príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov

Západoslovenská distribučná a.s. upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu  a výrubu stromov.
viac...


 

Obecná knižnica

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude od 16.2.2016 do 23.2.2016 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.
viac...


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj-Čápor číslo 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Cabaj-Čápor po schválení

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Cabaj - Čápor číslo 16/2016  dňa 8. 2. 2016 
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením v OZ od: 22. 1. 2016 do: 8. 2. 2016 a po schválení v OZ: od   ...viac...


 

Výrub drevín oznámenie o začatí konania MŠ Čápor

Obec Cabaj -. Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na ...viac...


 

Výrub drevín — oznámenie o začatí správneho konania p. Dušan Pastor

Obec Cabaj -. Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na ...viac...


 

Zber skla

Zber sklad od 1.1.2015 organizovaný v centrálnej časti obce prostredníctvom siedmych kusov 1300l kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v obci
časť Cabaj:          pri Sýpke
               ...viac...


 


Úvodná stránka