Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Upútavky na oznamy

MUDr. Páleníková oznamuje

Detská lekárka MUDr. Oľga Páleníková oznamuje, že od 25.11.2015 do 27.11.2015 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Kertésová OZS Močenok od 7,30 hod. do 12,00 hod.
viac...


 

Prerušenie elektrickej energie 9.12.2015


 

Výrub drevín — oznámenie o začatí správneho konania MŠ Cabaj

Obec Cabaj – Čápor  ako orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z organov štátnej správy na obce a na v ...viac...


 

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017-2018

V súlade s rozpočtovým harmonogramom obce cabaj - Čápor pre rok 2016 zverejňujeme návrh rozpočtu obce cabaj - Čápor na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017-2018.
viac...


 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov Dom služieb

Obec Cabaj - Čápor, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ligačom
 
vyhlasuje
v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v sú ...viac...


 

Zverejnenie zámeru Ďurica

Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce ...viac...


 

Zverejnenie zámeru Schneider

Obec Cabaj-Čápor, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce ...viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - november 2015


 

Oznam

Počnúc dňom 1.marca 2015 môžu majitelia nehnuteľností, ktoré do dnešného dňa neboli napojené na verejnú kanalizáciu likvidovať odpadové vody  zo žúmp cez ČOV Cabaj – Čápor.
Vývoz bude vykonávan ...viac...


 

Oznam spoločnosti SPP distribúcia a.s.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky ...viac...


 

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu obce 2015

Na základe Čl. 7, ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Cabaj-Čápor číslo 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Cabaj-Čápor, zverejňujeme zoznam dotácií, ktoré boli schválené na zasadnutí ...viac...


 

Zber skla

Zber sklad od 1.1.2015 organizovaný v centrálnej časti obce prostredníctvom siedmych kusov 1300l kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v obci
časť Cabaj:          pri Sýpke
               ...viac...


 

dnes je: 27.11.2015

meniny má: Milan

ZSE info

webygroup

2030857

27.11.2015
Úvodná stránka